Rasfoire documente

Raportul 4185/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Vâlcea

publicat in M.Of. 333 din 15-mai-2015

Raportul 4186/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Călăraşi

publicat in M.Of. 333 din 15-mai-2015

Hotarirea 36/2015 cu privire la Propunerea de Directivă a Consiliului de abrogare a Directivei 2003/48/CE a Consiliului COM (2015) 129 final

publicat in M.Of. 333 din 15-mai-2015

Hotarirea 37/2015 cu privire la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE a Consiliului în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal - COM (2015) 135 final

publicat in M.Of. 333 din 15-mai-2015

Hotarirea 38/2015 cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 pentru plăţile directe în ceea ce priveşte anul calendaristic 2015 COM (2015) 141 final

publicat in M.Of. 333 din 15-mai-2015

Ordinul 1017/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

publicat in M.Of. 333 din 15-mai-2015

Decizia 882/2015 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii POWER INSURANCE BROKER - S.R.L.

publicat in M.Of. 333 din 15-mai-2015

Decizia 883/2015 privind sancţionarea cu amendă şi cu interzicerea temporară a activităţii Societăţii MARSHALY C.E.E. BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 333 din 15-mai-2015

Raportul 3265/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanenta la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Ialomiţa

publicat in M.Of. 333 din 15-mai-2015

Raportul 4183/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Bacău

publicat in M.Of. 333 din 15-mai-2015

Raportul 4184/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Argeş

publicat in M.Of. 333 din 15-mai-2015

Raportul 4187/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 3 Bucureşti

publicat in M.Of. 333 din 15-mai-2015

Raportul 4188/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 4 Bucureşti

publicat in M.Of. 333 din 15-mai-2015

Raportul 4189/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti

publicat in M.Of. 333 din 15-mai-2015

Raportul 4190/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Prahova

publicat in M.Of. 333 din 15-mai-2015

Raportul 5400/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Iaşi

publicat in M.Of. 333 din 15-mai-2015

Raportul 5401/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Sibiu

publicat in M.Of. 333 din 15-mai-2015

Raportul 5402/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti

publicat in M.Of. 333 din 15-mai-2015

Raportul 6712/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizaţia Judeţeană Ilfov

publicat in M.Of. 333 din 15-mai-2015