Rasfoire documente

Decizia 146/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 338 din 18-mai-2015

Decizia 134/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. b), c) şi d), art. 2 şi art. 3 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

publicat in M.Of. 338 din 18-mai-2015

Decizia 202/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi a anexelor nr. 2 şi nr. 3b la lege

publicat in M.Of. 338 din 18-mai-2015

Decizia 214/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 218 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 338 din 18-mai-2015

Hotarirea 327/2015 privind aprobarea obiectivelor etapei a XVI-a 2015 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

publicat in M.Of. 338 din 18-mai-2015

Decizia 5/2015 privind aprobarea Procedurii pentru emiterea autorizaţiei de explorare în vederea stocării geologice a dioxidului de carbon

publicat in M.Of. 338 din 18-mai-2015

Procedura din 2015 pentru emiterea autorizaţiei de explorare în vederea stocării geologice a dioxidului de carbon

publicat in M.Of. 338 din 18-mai-2015