Rasfoire documente

Legea 103/2015 pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de sărbătoare naţională

publicat in M.Of. 336 din 18-mai-2015

Decretul 461/2015 privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de sărbătoare naţională

publicat in M.Of. 336 din 18-mai-2015

Legea 105/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţa

publicat in M.Of. 336 din 18-mai-2015

Decretul 463/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

publicat in M.Of. 336 din 18-mai-2015

Decizia 172/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a legii în ansamblul său

publicat in M.Of. 336 din 18-mai-2015

Decizia 177/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

publicat in M.Of. 336 din 18-mai-2015

Decizia 178/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 336 din 18-mai-2015

Ordinul 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior

publicat in M.Of. 336 din 18-mai-2015

Ordinul 892/2015 privind acordarea celui de-al treilea titlu de parc industrial Societăţii ''EUROBUSINESS PARC ORADEA'' - S.A.

publicat in M.Of. 336 din 18-mai-2015

Metodologie-Cadru din 2015 referitoare la procesul de constituire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de învăţământ superior

publicat in M.Of. 336 din 18-mai-2015