Rasfoire documente

Legea 108/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2014 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

publicat in M.Of. 335 din 15-mai-2015

Decretul 466/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2014 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

publicat in M.Of. 335 din 15-mai-2015

Legea 109/2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

publicat in M.Of. 335 din 15-mai-2015

Decretul 467/2015 privind promulgarea legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

publicat in M.Of. 335 din 15-mai-2015

Legea 110/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare

publicat in M.Of. 335 din 15-mai-2015

Decretul 468/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare

publicat in M.Of. 335 din 15-mai-2015

Legea 111/2015 pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

publicat in M.Of. 335 din 15-mai-2015

Decretul 469/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

publicat in M.Of. 335 din 15-mai-2015

Legea 112/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 335 din 15-mai-2015

Decretul 470/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 335 din 15-mai-2015

Decizia 142/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (7) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002

publicat in M.Of. 335 din 15-mai-2015

Decizia 144/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 335 din 15-mai-2015

Hotarirea 323/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ''C.F.R. - Călători'' - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 335 din 15-mai-2015

Ordonanta urgenta 10/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

publicat in M.Of. 335 din 15-mai-2015