Rasfoire documente

Ordinul 748/2015 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator în domeniul fitosanitar

publicat in M.Of. 323 din 13-mai-2015

Protocol din 2014 între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Armenia privind cooperarea în domeniul pregătirii personalului militar şi civil

publicat in M.Of. 323 din 13-mai-2015

Legea 102/2015 privind instituirea Zilei Naţionale a Costumului Tradiţional din România

publicat in M.Of. 323 din 13-mai-2015

Decretul 448/2015 pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Naţionale a Costumului Tradiţional din România

publicat in M.Of. 323 din 13-mai-2015

Decizia 77/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi ale art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

publicat in M.Of. 323 din 13-mai-2015

Decizia 125/2015 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 323 din 13-mai-2015

Decizia 212/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011, precum şi a Legii nr. 63/2011 în ansamblul său

publicat in M.Of. 323 din 13-mai-2015

Hotarirea 314/2015 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Armenia privind cooperarea în domeniul pregătirii personalului militar şi civil, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 2014

publicat in M.Of. 323 din 13-mai-2015