Rasfoire documente

Hotarirea 319/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015

publicat in M.Of. 322 din 12-mai-2015

Ordinul 596/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

publicat in M.Of. 322 din 12-mai-2015

Decizia 110/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua, art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (8) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 322 din 12-mai-2015

Hotarirea 316/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome ''Imprimeria Băncii Naţionale a României'' din subordinea Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 322 din 12-mai-2015

Hotarirea 317/2015 privind modificarea valorii de inventar şi/sau completarea şi corectarea datelor de identificare a unor imobile, precum şi scăderea acestora sau a unor părţi ale lor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii, ca urmare a retrocedării în condiţiile legii

publicat in M.Of. 322 din 12-mai-2015

Hotarirea 320/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014

publicat in M.Of. 322 din 12-mai-2015

Ordinul 525/2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial ''Transport'' (POS-T) 2007-2013

publicat in M.Of. 322 din 12-mai-2015

Ordinul 836/2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial ''Transport'' (POS-T) 2007-2013

publicat in M.Of. 322 din 12-mai-2015