Rasfoire documente

Hotarirea 312/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea OIL TERMINAL - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 320 din 11-mai-2015

Hotarirea 309/2015 pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 21 mai 2015

publicat in M.Of. 320 din 11-mai-2015

Hotarirea 311/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale ''Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 320 din 11-mai-2015

Hotarirea 307/2015 privind acordarea de stimulente financiare elevilor care au obţinut premii, individual sau în cadrul unei echipe, la competiţia NASA Ames Space Settlement Contest desfăşurată în anul 2015

publicat in M.Of. 320 din 11-mai-2015

Hotarirea 315/2015 privind recunoaşterea Asociaţiei ''LUMINA'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 320 din 11-mai-2015

Decizia 135/2015 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism

publicat in M.Of. 320 din 11-mai-2015

Ordinul 42/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014

publicat in M.Of. 320 din 11-mai-2015

Ordinul 72/2015 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură introducerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie

publicat in M.Of. 320 din 11-mai-2015

Ordinul 626/2015 pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.327(90) prin documentul MSC 90/28/Add.1/Rev.1/Corr.2 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 23 ianuarie 2015

publicat in M.Of. 320 din 11-mai-2015

Ordinul 627/2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.387(94) din 18 noiembrie 2014

publicat in M.Of. 320 din 11-mai-2015

Rezolutia MSC.387(94)/2014 Amendamente la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009)

publicat in M.Of. 320 din 11-mai-2015

Ordinul 903/2015 pentru punerea în aplicare a Memorandumului cu tema ''Asigurarea condiţiilor necesare derulării proiectelor finanţate în cadrul POSDRU 2007-2013 prin prelungirea termenului de implementare''

publicat in M.Of. 320 din 11-mai-2015

Ordinul 1026/2015 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură introducerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie

publicat in M.Of. 320 din 11-mai-2015