Rasfoire documente

Decizia 127/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 329 din 14-mai-2015

Decizia 174/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 329 din 14-mai-2015

Decizia 176/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 329 din 14-mai-2015

Ordinul M.29/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A.

publicat in M.Of. 329 din 14-mai-2015

Ordinul M.30/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A.

publicat in M.Of. 329 din 14-mai-2015

Ordinul 624/2015 pentru modificarea ''Regulamentului de navigaţie pe Dunăre în sectorul românesc'' - ediţia 2013, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 859/2013

publicat in M.Of. 329 din 14-mai-2015

Ordinul 3814/2015 privind sesiunea specială de evaluare naţională 2015 pentru elevii din clasa a VIII-a, participanţi la loturile naţionale de pregătire pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

publicat in M.Of. 329 din 14-mai-2015

Ordinul 543/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A.

publicat in M.Of. 329 din 14-mai-2015

Ordinul 891/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A.

publicat in M.Of. 329 din 14-mai-2015

Ordinul 544/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A.

publicat in M.Of. 329 din 14-mai-2015

Ordinul 892/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A.

publicat in M.Of. 329 din 14-mai-2015