Rasfoire documente

Hotarirea 41/2015 privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2013

publicat in M.Of. 311 din 07-mai-2015

Hotarirea 42/2015 privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2014

publicat in M.Of. 311 din 07-mai-2015

Decizia 108/2015 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi ale art. XXIII alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 311 din 07-mai-2015

Decizia 141/2015 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a celor ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 311 din 07-mai-2015

Hotarirea 296/2015 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

publicat in M.Of. 311 din 07-mai-2015

Hotarirea 297/2015 privind schimbarea regimului juridic al unei părţi dintr-un imobil, constituită din construcţii şi amenajări la terenuri, situată în municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 311 din 07-mai-2015

Hotarirea 298/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Maritime'' - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 311 din 07-mai-2015

Hotarirea 304/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Samoilescu Ioan Gabriel

publicat in M.Of. 311 din 07-mai-2015

Hotarirea 305/2015 privind constatarea încetării exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către domnul Burnei Ion

publicat in M.Of. 311 din 07-mai-2015

Decizia 130/2015 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Mărgărit Mitică Marius din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor

publicat in M.Of. 311 din 07-mai-2015

Decizia 131/2015 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 iunie 2015, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică vacantă de director general al Direcţiei generale administraţie publică locală din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita

publicat in M.Of. 311 din 07-mai-2015