Rasfoire documente

Decizia 92/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

publicat in M.Of. 318 din 11-mai-2015

Decizia 94/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

publicat in M.Of. 318 din 11-mai-2015

Decizia 118/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

publicat in M.Of. 318 din 11-mai-2015

Decizia 260/2015 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 173 din Regulamentul Senatului

publicat in M.Of. 318 din 11-mai-2015

Hotarirea 306/2015 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Câmpurean Mariana, subprefect al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 318 din 11-mai-2015

Ordinul M.36/2015 pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.52/2007 privind utilizarea terminalelor reţelelor publice de telefonie mobilă în zonele de interes militar

publicat in M.Of. 318 din 11-mai-2015

Ordinul 713/2015 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Specificaţie tehnică privind protecţia elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor agresivi. Cerinţe, criterii de performanţă şi măsuri de prevenire şi combatere - Indicativ ST 049-2014''

publicat in M.Of. 318 din 11-mai-2015

Ordinul 1412/C/2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011

publicat in M.Of. 318 din 11-mai-2015