Rasfoire documente

Hotarirea 302/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 299/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

publicat in M.Of. 316 din 08-mai-2015

Legea 96/2015 pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

publicat in M.Of. 316 din 08-mai-2015

Decretul 442/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

publicat in M.Of. 316 din 08-mai-2015

Legea 97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 316 din 08-mai-2015

Decretul 443/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 316 din 08-mai-2015

Legea 98/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane

publicat in M.Of. 316 din 08-mai-2015

Decretul 444/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane

publicat in M.Of. 316 din 08-mai-2015

Legea 100/2015 pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare

publicat in M.Of. 316 din 08-mai-2015

Decretul 446/2015 privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare

publicat in M.Of. 316 din 08-mai-2015

Legea 101/2015 pentru modificarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

publicat in M.Of. 316 din 08-mai-2015

Decretul 447/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

publicat in M.Of. 316 din 08-mai-2015

Decizia 119/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

publicat in M.Of. 316 din 08-mai-2015

Decizia 133/2015 privind aplicarea mobilităţii, la cerere, pentru domnul Mircea Popa din funcţia publică de secretar general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 316 din 08-mai-2015

Ordinul 444/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012

publicat in M.Of. 316 din 08-mai-2015

Circulara 17/2015 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 316 din 08-mai-2015

Rectificare din 2015 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Social Liberală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 1 aprilie 2015

publicat in M.Of. 316 din 08-mai-2015

Rectificare din 2015 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 1 aprilie 2015

publicat in M.Of. 316 din 08-mai-2015

Ordinul 837/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012

publicat in M.Of. 316 din 08-mai-2015