Rasfoire documente

Decizia 65/2015 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 315 din 08-mai-2015

Decizia 123/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor pct. 51 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', a imobilelor proprietatea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 315 din 08-mai-2015

Hotarirea 301/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

publicat in M.Of. 315 din 08-mai-2015

Decizia 132/2015 privind numirea domnului Alexandru Bala în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

publicat in M.Of. 315 din 08-mai-2015

Ordinul 583/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.527/2014 privind normele metodologice de aplicare a titlului VI ''Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic'' din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 315 din 08-mai-2015

Decizia 136/2015 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 315 din 08-mai-2015