Rasfoire documente

Hotarirea 279/2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 301 din 04-mai-2015

Ordinul 90/2015 privind acreditarea unor unităţi spitaliceşti

publicat in M.Of. 301 din 04-mai-2015

Ordinul 674/2015 pentru publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU 1730 (2006), 2178 (2014) şi 2204 (2015)

publicat in M.Of. 301 din 04-mai-2015

Rezolutia 1730/2006 adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de a 5599-a reuniuni

publicat in M.Of. 301 din 04-mai-2015

Rezolutia 2178/2014 adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de a 7272-a reuniuni

publicat in M.Of. 301 din 04-mai-2015

Rezolutia 2204/2015 adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 7390-a reuniuni

publicat in M.Of. 301 din 04-mai-2015

Ordinul 69/2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 147/2014 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2015

publicat in M.Of. 301 din 04-mai-2015

Ordinul 341/2015 privind dispunerea radierii din registrele general şi special ale instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale ING COMMERCIAL FINANCE IFN - S.A.

publicat in M.Of. 301 din 04-mai-2015