Rasfoire documente

Hotarirea 293/2015 privind acordarea unor ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 în agricultură, în sectorul vegetal

publicat in M.Of. 309 din 06-mai-2015

Ordinul 522/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2015

publicat in M.Of. 309 din 06-mai-2015

Ordinul 527/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Sănătăţii, din unităţile sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 309 din 06-mai-2015

Ordinul 882/2015 pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane'' 2007-2013

publicat in M.Of. 309 din 06-mai-2015

Ordinul 883/2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 189 ''Stagii de practică pentru studenţi'' finanţată prin Programul operaţional sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane'' 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1 ''Tranziţia de la şcoală la viaţa activă''

publicat in M.Of. 309 din 06-mai-2015

Hotarirea 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023

publicat in M.Of. 309 din 06-mai-2015