Rasfoire documente

Legea 95/2015 privind modificarea art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 304 din 05-mai-2015

Decretul 435/2015 pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 304 din 05-mai-2015

Decretul 436/2015 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Colan

publicat in M.Of. 304 din 05-mai-2015

Decretul 437/2015 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 304 din 05-mai-2015

Decretul 438/2015 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 304 din 05-mai-2015

Decizia 56/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 304 din 05-mai-2015

Ordinul 104/2015 pentru aprobarea condiţiilor în vederea autorizării sau menţinerii autorizaţiei pentru operaţiunea de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie

publicat in M.Of. 304 din 05-mai-2015

Ordinul 694/2015 pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul unor specii de faună sălbatică

publicat in M.Of. 304 din 05-mai-2015

Ordinul 3731/2015 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2015 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale, precum şi pentru absolvenţii de liceu care susţin examenul de admitere în universităţile din străinătate

publicat in M.Of. 304 din 05-mai-2015

Decizie din 2014 cu privire la Cererea nr. 76.048/11 introdusă de Valeriu Marius Ielcean împotriva României

publicat in M.Of. 304 din 05-mai-2015