Rasfoire documente

Hotarirea 24/2015 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

publicat in M.Of. 293 din 29-apr-2015

Decizia 140/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 293 din 29-apr-2015

Decizia 148/2015 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 123 alin. 1 din Codul penal din 1969 şi art. 48 alin. 1 lit. e) din Codul de procedură penală din 1968

publicat in M.Of. 293 din 29-apr-2015

Hotarirea 269/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială ''BĂIŢA'' - S.A. Ştei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

publicat in M.Of. 293 din 29-apr-2015

Hotarirea 270/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială ''CONPET''- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 293 din 29-apr-2015

Hotarirea 272/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale ''Administraţia Canalelor Navigabile'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 293 din 29-apr-2015

Decizia 614/2015 privind sancţionarea ASOCIAŢIEI CONSULT ŞCOLARI cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale

publicat in M.Of. 293 din 29-apr-2015

Decizia 615/2015 privind sancţionarea Societăţii TISIA EXPERT - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale

publicat in M.Of. 293 din 29-apr-2015

Rectificare din 2015 la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 şi 219 bis din 1 aprilie 2015

publicat in M.Of. 293 din 29-apr-2015