Rasfoire documente

Hotarirea 34/2015 privind numirea preşedintelui Institutului Cultural Român

publicat in M.Of. 290 din 28-apr-2015

Hotarirea 33/2015 privind încetarea prin demisie a mandatului de preşedinte al Institutului Cultural Român

publicat in M.Of. 290 din 28-apr-2015

Decizia 612/2015 privind sancţionarea Societăţii CLEVER WAY TRAINING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale

publicat in M.Of. 290 din 28-apr-2015

Hotarirea 277/2015 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit Forumul Emitenţilor Suverani, organizată de Ministerul Finanţelor Publice în colaborare cu Banca Mondială, în perioada 11-14 mai 2015

publicat in M.Of. 290 din 28-apr-2015

Decizia 610/2015 privind sancţionarea Societăţii SOFIA FACULTAS - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale

publicat in M.Of. 290 din 28-apr-2015

Decizia 613/2015 privind sancţionarea asociaţiei APA - ASOCIAŢIA PROFESIONIŞTILOR DIN ASIGURĂRI cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale

publicat in M.Of. 290 din 28-apr-2015

Hotarirea 273/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 290 din 28-apr-2015

Ordinul 611/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere

publicat in M.Of. 290 din 28-apr-2015

Norme Metodologice din 2015 pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere

publicat in M.Of. 290 din 28-apr-2015

Ordinul 612/2015 privind stabilirea tarifului de trecere înregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei

publicat in M.Of. 290 din 28-apr-2015