Rasfoire documente

Decizia 63/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 294 din 29-apr-2015

Decizia 72/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8, 10, 12, 15, 17, 21, 22 şi 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 294 din 29-apr-2015

Decizia 82/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor coloanei întâi cu titlul ''luna şi anul naşterii'' din anexa nr. 6 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 294 din 29-apr-2015

Ordinul 36/2015 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2015, precum şi a sumelor reprezentând drepturi de natură salarială prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii până la data de 31 decembrie 2014

publicat in M.Of. 294 din 29-apr-2015

Ordinul 501/2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

publicat in M.Of. 294 din 29-apr-2015

Ordinul 506/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

publicat in M.Of. 294 din 29-apr-2015

Ordinul 210/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

publicat in M.Of. 294 din 29-apr-2015