Rasfoire documente

Legea 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 283 din 27-apr-2015

Metodologie din 2015 de nominalizare a reprezentanţilor federaţiilor studenţeşti, reprezentantului patronatului şi, respectiv, al sindicatului din învăţământul superior în Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

publicat in M.Of. 283 din 27-apr-2015

Hotarirea 268/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

publicat in M.Of. 283 din 27-apr-2015

Decretul 418/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 283 din 27-apr-2015

Hotarirea 265/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului ''MINVEST'' - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

publicat in M.Of. 283 din 27-apr-2015

Hotarirea 266/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice ''TRANSELECTRICA'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

publicat in M.Of. 283 din 27-apr-2015

Hotarirea 267/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Naţională ''ROMARM'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

publicat in M.Of. 283 din 27-apr-2015

Ordinul 761/2015 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale

publicat in M.Of. 283 din 27-apr-2015

Ordinul 3572/2015 privind publicarea Metodologiei de nominalizare a reprezentanţilor federaţiilor studenţeşti, reprezentantului patronatului şi, respectiv, al sindicatului din învăţământul superior în Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

publicat in M.Of. 283 din 27-apr-2015

Decizia 730/2015 privind sancţionarea Societăţii TRANSILVANIA MAXIMA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

publicat in M.Of. 283 din 27-apr-2015

Rectificare din 2015 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 1 aprilie 2015

publicat in M.Of. 283 din 27-apr-2015

Ordinul 470/2015 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale

publicat in M.Of. 283 din 27-apr-2015