Rasfoire documente

Legea 86/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 282 din 27-apr-2015

Decretul 411/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 282 din 27-apr-2015

Legea 87/2015 pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative şi a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 282 din 27-apr-2015

Decretul 412/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative şi a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 282 din 27-apr-2015

Legea 88/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

publicat in M.Of. 282 din 27-apr-2015

Decretul 413/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

publicat in M.Of. 282 din 27-apr-2015

Legea 89/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

publicat in M.Of. 282 din 27-apr-2015

Decretul 414/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

publicat in M.Of. 282 din 27-apr-2015

Decretul 421/2015 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 282 din 27-apr-2015

Decizia 70/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (6) şi art. 35 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 282 din 27-apr-2015

Ordinul 836/2015 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie

publicat in M.Of. 282 din 27-apr-2015