Rasfoire documente

Hotarirea 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping

publicat in M.Of. 281 din 27-apr-2015

Legea 92/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 281 din 27-apr-2015

Decretul 419/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 281 din 27-apr-2015

Legea 93/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

publicat in M.Of. 281 din 27-apr-2015

Decretul 420/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

publicat in M.Of. 281 din 27-apr-2015

Ordinul 699/2015 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 171/2002 privind aprobarea denumirilor comerciale ale speciilor de peşti şi alte vieţuitoare acvatice care pot fi valorificate pe teritoriul României

publicat in M.Of. 281 din 27-apr-2015

Norme Metodologice din 2015 privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping

publicat in M.Of. 281 din 27-apr-2015