Rasfoire documente

Hotarirea 19/2015 privind cota procentuală pentru contribuţia asigurătorilor la Fondul de protecţie a victimelor străzii

publicat in M.Of. 271 din 22-apr-2015

Hotarirea 32/2015 (referitoare la neîntrunirea condiţiilor cerute pentru a încuviinţa reţinerea şi arestarea preventivă a domnului senator Şova Dan-Coman)

publicat in M.Of. 271 din 22-apr-2015

Decizia 111/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. a) şi b), precum şi a celor ale art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 32, art. 33, art. 34 alin. (1) şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 271 din 22-apr-2015

Decizia 121/2015 privind numirea domnului Dragoş Ionuţ Bănescu în funcţia publică de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici

publicat in M.Of. 271 din 22-apr-2015

Ordinul 63/2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2015 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A.

publicat in M.Of. 271 din 22-apr-2015

Circulara 15/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 135 de ani de la înfiinţarea Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 271 din 22-apr-2015