Rasfoire documente

Legea 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

publicat in M.Of. 270 din 22-apr-2015

Decretul 408/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

publicat in M.Of. 270 din 22-apr-2015

Legea 84/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

publicat in M.Of. 270 din 22-apr-2015

Decretul 409/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

publicat in M.Of. 270 din 22-apr-2015

Legea 85/2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 270 din 22-apr-2015

Decretul 410/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 270 din 22-apr-2015

Hotarirea 231/2015 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 270 din 22-apr-2015

Ordinul 1/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

publicat in M.Of. 270 din 22-apr-2015

Ordinul 2/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României

publicat in M.Of. 270 din 22-apr-2015