Rasfoire documente

Hotarirea 35/2015 privind vacantarea unui loc de deputat

publicat in M.Of. 276 din 23-apr-2015

Hotarirea 34/2015 privind vacantarea unui loc de deputat

publicat in M.Of. 276 din 23-apr-2015

Hotarirea 36/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 276 din 23-apr-2015

Decretul 122/2015 pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

publicat in M.Of. 276 din 23-apr-2015

Hotarirea 258/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către doamna Buleandră Maria

publicat in M.Of. 276 din 23-apr-2015

Hotarirea 259/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către domnul Sava George

publicat in M.Of. 276 din 23-apr-2015

Hotarirea 260/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Sava George

publicat in M.Of. 276 din 23-apr-2015

Hotarirea 261/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Răşică Daniel Mihai

publicat in M.Of. 276 din 23-apr-2015

Hotarirea 262/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Petcu Adrian

publicat in M.Of. 276 din 23-apr-2015

Decizia 122/2015 privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Costache Constantin, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului National de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 276 din 23-apr-2015

Ordinul 193/2015 privind modificarea şi completarea Ghidului metodologic al Programului Pierre de Coubertin referitor la regimul finanţărilor din fonduri provenite integral din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului, alocate pentru activităţi de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii ale copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri, aprobat prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 345/2014

publicat in M.Of. 276 din 23-apr-2015

Decizia 617/2015 privind sancţionarea Societăţii STABILITY INSURANCE TRAINING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale

publicat in M.Of. 276 din 23-apr-2015

Decizia 618/2015 privind sancţionarea Societăţii EUREKO TRAINING - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale

publicat in M.Of. 276 din 23-apr-2015

Decizia 619/2015 privind sancţionarea Societăţii SICEP - S.R.L. cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale

publicat in M.Of. 276 din 23-apr-2015

Rectificare din 2015 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 236/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 8 aprilie 2015

publicat in M.Of. 276 din 23-apr-2015

Ordinul 217/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 276 din 23-apr-2015

Ordinul 483/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 276 din 23-apr-2015