Rasfoire documente

Hotarirea 248/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Maritime'' - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 263 din 20-apr-2015

Decretul 405/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

publicat in M.Of. 263 din 20-apr-2015

Hotarirea 247/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale ''Radionav'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 263 din 20-apr-2015

Legea 77/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 263 din 20-apr-2015

Decretul 402/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 263 din 20-apr-2015

Legea 79/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

publicat in M.Of. 263 din 20-apr-2015

Decretul 404/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

publicat in M.Of. 263 din 20-apr-2015

Legea 80/2015 pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

publicat in M.Of. 263 din 20-apr-2015

Decizia 8/2015 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 263 din 20-apr-2015

Decizia 86/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

publicat in M.Of. 263 din 20-apr-2015

Hotarirea 251/2015 privind aprobarea Programului naţional ''Sprijin la bacalaureat, acces la facultate''

publicat in M.Of. 263 din 20-apr-2015

Ordinul 465/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice

publicat in M.Of. 263 din 20-apr-2015