Rasfoire documente

Legea 81/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

publicat in M.Of. 266 din 21-apr-2015

Decretul 406/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

publicat in M.Of. 266 din 21-apr-2015

Hotarirea 31/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului

publicat in M.Of. 266 din 21-apr-2015

Ordinul 447/2015 privind modelul, conţinutul şi condiţiile de aprobare a programelor de activitate pentru aparatul de inspecţie economico-financiară

publicat in M.Of. 266 din 21-apr-2015

Ordinul 583/2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, precum şi a amendamentelor la Codul tehnic NOx 2008, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.251(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014

publicat in M.Of. 266 din 21-apr-2015

Rezolutia MEPC.251(66)/2014 Amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (Amendamente la regulile 2, 13, 19, 20 şi 21 şi la Suplimentul la Certificatul IAPP în conformitate cu anexa VI la MARPOL şi la dispoziţiile referitoare la certificarea motoarelor cu combustibil mixt în conformitate cu Codul tehnic NOx 2008)

publicat in M.Of. 266 din 21-apr-2015