Rasfoire documente

Decizia 75/2015 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) şi (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

publicat in M.Of. 265 din 21-apr-2015

Hotarirea 254/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială ''Uzina Termoelectrică Midia'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 265 din 21-apr-2015

Hotarirea 255/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială ''Şantierul Naval 2 Mai'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

publicat in M.Of. 265 din 21-apr-2015

Hotarirea 256/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Comercială ''Şantierul Naval Mangalia'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

publicat in M.Of. 265 din 21-apr-2015

Tablou din 2015 al notarilor publici pe anul 2015 la data de 31.03.2015

publicat in M.Of. 265 din 21-apr-2015

Rectificare din 2015 în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din 30 decembrie 2014

publicat in M.Of. 265 din 21-apr-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi a Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor societăţilor comerciale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 27 martie 2015

publicat in M.Of. 265 din 21-apr-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 620/2015 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2015 şi a modului de aplicare a anumitor cerinţe ale măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile în anul 2015 pe terenurile agricole prevăzute la art. 33 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, pentru anul 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 234 şi 234 bis din 6 aprilie 2015

publicat in M.Of. 265 din 21-apr-2015