Rasfoire documente

Legea 73/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

publicat in M.Of. 252 din 15-apr-2015

Decretul 392/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

publicat in M.Of. 252 din 15-apr-2015

Legea 75/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor

publicat in M.Of. 252 din 15-apr-2015

Decretul 394/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor

publicat in M.Of. 252 din 15-apr-2015

Decizia 4/2015 privind asigurarea conducerii Senatului în data de 16 aprilie 2015

publicat in M.Of. 252 din 15-apr-2015

Ordinul 441/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă

publicat in M.Of. 252 din 15-apr-2015

Ordinul 3676/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.432/2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016

publicat in M.Of. 252 din 15-apr-2015

Hotarire din 2014 în Cauza Rozalia Avram împotriva României

publicat in M.Of. 252 din 15-apr-2015