Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 250 din 14-apr-2015

Decizia 7/2015 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 250 din 14-apr-2015

Hotarirea 234/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice

publicat in M.Of. 250 din 14-apr-2015

Ordinul 412/2015 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2015, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

publicat in M.Of. 250 din 14-apr-2015

Ordinul 66/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZ NORD EST - S.A.

publicat in M.Of. 250 din 14-apr-2015

Ordinul 64/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială AMARAD DISTRIBUŢIE - S.R.L.

publicat in M.Of. 250 din 14-apr-2015

Ordinul 65/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CORDUN GAZ - S.A.

publicat in M.Of. 250 din 14-apr-2015

Ordinul 62/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială E.ON DISTRIBUŢIE ROMÂNIA - S.A.

publicat in M.Of. 250 din 14-apr-2015

Norme Metodologice din 2015 privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice

publicat in M.Of. 250 din 14-apr-2015