Rasfoire documente

Decizia 615/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 259 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 25 din 13-ian-2015

Decizia 611/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

publicat in M.Of. 25 din 13-ian-2015

Decizia 624/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

publicat in M.Of. 25 din 13-ian-2015

Decizia 636/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 167 alin. (3) coroborat cu art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă şi cele ale art. 48 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 25 din 13-ian-2015

Decizia 10/2015 privind eliberarea, la cerere, a domnului Pasztor Sandor din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură

publicat in M.Of. 25 din 13-ian-2015

Hotarirea 1186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

publicat in M.Of. 25 din 13-ian-2015

Hotarirea 1189/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Zonei Montane

publicat in M.Of. 25 din 13-ian-2015