Rasfoire documente

Hotarirea 243/2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 258 din 17-apr-2015

Decizia 61/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 258 din 17-apr-2015

Decizia 95/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.018 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 258 din 17-apr-2015

Decizia 96/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 258 din 17-apr-2015

Decizia 100/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 258 din 17-apr-2015

Actul din 2015 CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Creştin Democrată

publicat in M.Of. 258 din 17-apr-2015

Actul din 2015 CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Creştin Democrată

publicat in M.Of. 258 din 17-apr-2015