Rasfoire documente

Decizia 151/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

publicat in M.Of. 256 din 16-apr-2015

Decizia 120/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 256 din 16-apr-2015

Hotarirea 246/2015 privind acţiunea de protocol cu caracter deosebit ''Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a celei de-a 43-a Conferinţe Regionale Europene INTERPOL'', care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 19-21 mai 2015

publicat in M.Of. 256 din 16-apr-2015

Ordinul 36/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 128/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor care reglementează comerţul şi importul de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun cerinţelor de sănătate a animalelor stabilite de legislaţia în domeniu, la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară referitoare la controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre cu unele animale vii şi produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002

publicat in M.Of. 256 din 16-apr-2015

Ordonanta urgenta 7/2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate

publicat in M.Of. 256 din 16-apr-2015