Rasfoire documente

Decizia 112/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 8 din Codul de procedură penală din 1968

publicat in M.Of. 255 din 16-apr-2015

Decizia 116/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 255 din 16-apr-2015

Ordinul 3417/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''postliceal'', domeniul ''industrie alimentară'', calificarea profesională ''tehnician dietetician'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul ''Brad Segal'' din municipiul Tulcea

publicat in M.Of. 255 din 16-apr-2015

Ordinul 3420/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală ''Carol Davila'' din municipiul Râmnicu Vâlcea

publicat in M.Of. 255 din 16-apr-2015

Ordinul 3427/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Florentina Mosora'' din municipiul Buzău

publicat in M.Of. 255 din 16-apr-2015

Ordinul 3428/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară ''Hipocrates'' din municipiul Sighetu Marmaţiei

publicat in M.Of. 255 din 16-apr-2015

Ordinul 3516/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară ''Carol Davila'' din municipiul Bistriţa

publicat in M.Of. 255 din 16-apr-2015

Ordinul 3519/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''liceal'', profilul ''tehnic'', domeniul ''electronică automatizări'', calificarea profesională ''tehnician electronist'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic din municipiul Câmpulung

publicat in M.Of. 255 din 16-apr-2015

Ordinul 3520/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''liceal'', profilul ''servicii'', domeniul ''turism şi alimentaţie'', calificarea profesională ''tehnician în gastronomie'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Mihai Eminescu'' din municipiul Slobozia

publicat in M.Of. 255 din 16-apr-2015

Ordinul 3521/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''postliceal'', domeniul ''fabricarea produselor din lemn'', calificarea profesională ''tehnician exploatări forestiere'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul ''Simion Mehedinţi'' din comuna Vidra

publicat in M.Of. 255 din 16-apr-2015

Ordinul 3522/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''liceal'', profilul ''servicii'', domeniul ''turism şi alimentaţie'', calificarea profesională ''tehnician în gastronomie'', profilul ''tehnic'', domeniul ''mecanică'', calificarea profesională ''tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii'', domeniul ''industria textilă şi pielărie'', calificarea profesională ''tehnician în industria textilă'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic din localitatea Târgu Ocna

publicat in M.Of. 255 din 16-apr-2015

Ordinul 3535/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 17 noiembrie-19 decembrie 2014, începând cu anul şcolar 2015-2016

publicat in M.Of. 255 din 16-apr-2015