Rasfoire documente

Hotarirea 274/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

publicat in M.Of. 254 din 16-apr-2015

Decizia 121/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

publicat in M.Of. 254 din 16-apr-2015

Decizia 124/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 254 din 16-apr-2015

Decizia 152/2015 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 din Codul penal

publicat in M.Of. 254 din 16-apr-2015

Ordinul 28/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 71/2013

publicat in M.Of. 254 din 16-apr-2015

Ordinul 565/2015 pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MEPC.217(63) prin documentul PMP.7/Circ.52 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 23 februarie 2015

publicat in M.Of. 254 din 16-apr-2015

Ordinul 566/2015 pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MEPC.216(63) prin documentul PMP.1/Circ.201 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 23 februarie 2015

publicat in M.Of. 254 din 16-apr-2015