Rasfoire documente

Instructiuni din 2015 de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

publicat in M.Of. 240 din 08-apr-2015

Regulament din 2015 de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

publicat in M.Of. 240 din 08-apr-2015

Ordinul 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

publicat in M.Of. 240 din 08-apr-2015

Decizia 117/2015 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

publicat in M.Of. 240 din 08-apr-2015

Hotarirea 229/2015 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Ministerul de Finanţe din Republica Kazahstan privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat la Bucureşti la 25 septembrie 2014 şi la Astana la 29 octombrie 2014

publicat in M.Of. 240 din 08-apr-2015

Memorandum de Intelegere din 2014 între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Ministerul de Finanţe din Republica Kazahstan privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului

publicat in M.Of. 240 din 08-apr-2015

Hotarirea 232/2015 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 313/2009 pentru aprobarea Listei cuprinzând documentele de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român

publicat in M.Of. 240 din 08-apr-2015

Hotarirea 233/2015 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind cooperarea militară în domeniul pregătirii, semnat la Berlin la 24 septembrie 2014

publicat in M.Of. 240 din 08-apr-2015

Acord din 2014 între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind cooperarea militară în domeniul pregătirii

publicat in M.Of. 240 din 08-apr-2015

Decizia 118/2015 privind eliberarea domnului Ursu Marius Arthur din funcţia de director general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 240 din 08-apr-2015

Decizia 119/2015 privind numirea domnului Radu-Codruţ Ştefănescu în funcţia de director general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 240 din 08-apr-2015