Rasfoire documente

Decizia 85/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la art. 21 alin. (5) şi (8) teza întâi din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 246 din 10-apr-2015

Decizia 89/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 246 din 10-apr-2015

Ordinul 3418/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal ''Laleaua'' din municipiul Târnăveni

publicat in M.Of. 246 din 10-apr-2015

Ordinul 3528/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Bel Sorriso'' din localitatea Voluntari

publicat in M.Of. 246 din 10-apr-2015

Ordinul 3529/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Căsuţa din Pădure'' din municipiul Constanţa

publicat in M.Of. 246 din 10-apr-2015

Ordinul 3530/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Happy Days'' din satul Tamaşi

publicat in M.Of. 246 din 10-apr-2015

Ordinul 3531/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit ''Patricia'' din municipiul Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 246 din 10-apr-2015

Ordinul 3532/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială ''Helikon'' din municipiul Călăraşi

publicat in M.Of. 246 din 10-apr-2015

Decizia 608/2015 privind sancţionarea Societăţii ASILEX BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

publicat in M.Of. 246 din 10-apr-2015

Ordinul 837/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

publicat in M.Of. 246 din 10-apr-2015

Ordinul 3419/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Sincron'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 246 din 10-apr-2015