Rasfoire documente

Hotarirea 17/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

publicat in M.Of. 231 din 06-apr-2015

Hotarirea 213/2015 privind schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor părţi de imobile, aflate în domeniul public al statului, situate în municipiul Bucureşti şi pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 231 din 06-apr-2015

Hotarirea 214/2015 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului/Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

publicat in M.Of. 231 din 06-apr-2015

Ordinul 125/2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

publicat in M.Of. 231 din 06-apr-2015

Ordinul 126/2015 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

publicat in M.Of. 231 din 06-apr-2015

Ordinul 516/2015 privind publicarea Protocolului de modificare, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucureşti la 13 ianuarie 2015, respectiv la 22 ianuarie 2015, a Acordului-cadru dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinserţia familiilor de cetăţeni români aparţinând minorităţilor romilor, revenite din Franţa, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2012

publicat in M.Of. 231 din 06-apr-2015

Raport din 2015 privind activităţile desfăşurate de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2014

publicat in M.Of. 231 din 06-apr-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 28 ianuarie 2015

publicat in M.Of. 231 din 06-apr-2015

Hotarirea 220/2015 pentru aprobarea înfiinţării pe lângă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

publicat in M.Of. 231 din 06-apr-2015