Rasfoire documente

Decizia 62/2015 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi celor ale art. 6 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 237 din 07-apr-2015

Hotarirea 24/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

publicat in M.Of. 237 din 07-apr-2015

Decizia 114/2015 privind numirea domnului Iulian Jugan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 237 din 07-apr-2015

Decizia 116/2015 privind constituirea Comitetului interministerial pentru evaluarea şi actualizarea obiectivelor Strategiei Energetice Naţionale a României pe plan regional

publicat in M.Of. 237 din 07-apr-2015

Ordinul 498/2015 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005

publicat in M.Of. 237 din 07-apr-2015

Decizia 115/2015 privind constituirea Comitetului interministerial pentru punerea în executare a Deciziei civile nr. 3.237/2012, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Dosarul nr. 9.248/2/2010

publicat in M.Of. 237 din 07-apr-2015

Decizia 3/2015 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă

publicat in M.Of. 237 din 07-apr-2015