Rasfoire documente

Ordinul 31/2015 pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2014

publicat in M.Of. 235 din 07-apr-2015

Ordinul 488/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-TABP ''Transportul aerian al bunurilor periculoase'', ediţia 4/2015

publicat in M.Of. 235 din 07-apr-2015

Legea 72/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 235 din 07-apr-2015

Decretul 391/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 235 din 07-apr-2015

Hotarirea 191/2015 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 3 iunie 2014, 10 iunie 2014 şi 17 iunie 2014, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

publicat in M.Of. 235 din 07-apr-2015

Hotarirea 4/2015 privind ocuparea unui loc vacant de membru al Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali

publicat in M.Of. 235 din 07-apr-2015