Rasfoire documente

Ordinul M.15/2015 pentru aprobarea Normelor privind obţinerea, menţinerea şi ridicarea titlurilor de clasificare şi specializare pentru personalul aeronautic din Ministerul Apărării Naţionale şi din alte instituţii sau structuri care desfăşoară activităţi aeronautice militare

publicat in M.Of. 229 din 03-apr-2015

Decretul 388/2015 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 229 din 03-apr-2015

Legea 61/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială

publicat in M.Of. 229 din 03-apr-2015

Decretul 374/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială

publicat in M.Of. 229 din 03-apr-2015

Legea 68/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistentă tehnică

publicat in M.Of. 229 din 03-apr-2015

Decretul 382/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistentă tehnică

publicat in M.Of. 229 din 03-apr-2015

Legea 69/2015 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

publicat in M.Of. 229 din 03-apr-2015

Decretul 383/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

publicat in M.Of. 229 din 03-apr-2015

Decretul 387/2015 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 229 din 03-apr-2015

Hotarirea 30/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de investiţii strategice şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 şi (UE) nr. 1.316/2013 COM (2015) 10

publicat in M.Of. 229 din 03-apr-2015

Hotarirea 31/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Utilizarea optimă a flexibilităţii în cadrul normelor prevăzute de Pactul de Stabilitate şi de Creştere COM (2015) 12

publicat in M.Of. 229 din 03-apr-2015

Decizia 3/2015 [R] referitoare la sesizarea formulată de Tribunalul Timiş în Dosarul nr. 273/325/2014 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe, aprobată prin Legea nr. 309/2009

publicat in M.Of. 229 din 03-apr-2015