Rasfoire documente

Decretul 385/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 226 din 02-apr-2015

Decretul 386/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 226 din 02-apr-2015

Decizia 69/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 226 din 02-apr-2015

Hotarirea 224/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 226 din 02-apr-2015

Decizia 110/2015 privind numirea domnului Nicolae Neacşu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 226 din 02-apr-2015

Legea 65/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 226 din 02-apr-2015

Decretul 378/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 226 din 02-apr-2015

Legea 66/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

publicat in M.Of. 226 din 02-apr-2015

Decretul 380/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

publicat in M.Of. 226 din 02-apr-2015

Decizia 74/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 şi art. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 226 din 02-apr-2015

Hotarirea 223/2015 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de alunecările de teren din judeţul Bacău

publicat in M.Of. 226 din 02-apr-2015

Decizia 108/2015 privind eliberarea domnului Ioan Todiraş din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 226 din 02-apr-2015

Decizia 109/2015 privind numirea doamnei Alina Luminiţa Catan în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 226 din 02-apr-2015

Decizia 111/2015 privind eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Liviu Ispas din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

publicat in M.Of. 226 din 02-apr-2015

Decizia 112/2015 privind numirea domnului Adrian Călin Buzgău în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 226 din 02-apr-2015

Decizia 113/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Aurelian Ghimpău a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 226 din 02-apr-2015