Rasfoire documente

Hotarirea 1188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ''Prof. dr. G. K. Constantinescu''

publicat in M.Of. 21 din 12-ian-2015

Legea 9/2015 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor

publicat in M.Of. 21 din 12-ian-2015

Decretul 10/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor

publicat in M.Of. 21 din 12-ian-2015

Decizia 706/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 21 din 12-ian-2015

Decizia 709/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 21 din 12-ian-2015

Decizia 711/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

publicat in M.Of. 21 din 12-ian-2015

Ordinul 5004/2014 privind aprobarea programelor şcolare pentru discipline de pregătire sportivă practică, învăţământ primar, clasele I - a II-a şi clasele a III-a - a IV-a

publicat in M.Of. 21 din 12-ian-2015

Ordinul M.1/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.129/2009 privind conducerea unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 21 din 12-ian-2015

Ordinul M.2/2015 pentru abrogarea art. 8 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului Medico-Militar, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.102/2009

publicat in M.Of. 21 din 12-ian-2015

Rectificare din 2015 la Decretul nr. 915/2014 privind revocarea din funcţie şi numirea unor membri ai Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 16 decembrie 2014

publicat in M.Of. 21 din 12-ian-2015