Rasfoire documente

Hotarirea 24/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 203 din 26-mar-2015

Hotarirea 198/2015 pentru completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş

publicat in M.Of. 203 din 26-mar-2015

Decizia 100/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020

publicat in M.Of. 203 din 26-mar-2015

Decizia 101/2015 privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

publicat in M.Of. 203 din 26-mar-2015

Actul din 2015 CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Democrat Liberal

publicat in M.Of. 203 din 26-mar-2015

Ordinul 99/2015 privind stabilirea taxei de autorizare percepute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 203 din 26-mar-2015