Rasfoire documente

Decizia 30/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare

publicat in M.Of. 200 din 25-mar-2015

Hotarirea 26/2015 privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a unui deputat

publicat in M.Of. 200 din 25-mar-2015

Decizia 42/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (2) şi alin. (5) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 200 din 25-mar-2015

Ordinul 747/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

publicat in M.Of. 200 din 25-mar-2015

Rectificare din 2015 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 172/2015 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul şi a modului de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi a modelului de contract de concesiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 4 martie 2015

publicat in M.Of. 200 din 25-mar-2015

Ordinul 168/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

publicat in M.Of. 200 din 25-mar-2015