Rasfoire documente

Decizia 18/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 205 alin. (2) lit. d) prin raportare la prevederile art. 194 lit. e) tezele întâi şi a doua din Codul de procedură civilă, precum şi a dispoziţiilor art. 254 alin. (1) teza întâi din acelaşi act normativ

publicat in M.Of. 193 din 23-mar-2015

Hotarirea 189/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 786/2014 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale

publicat in M.Of. 193 din 23-mar-2015

Ordinul 200/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă ''T.B.R.C.M.'' - S.A.

publicat in M.Of. 193 din 23-mar-2015

Ordinul 282/2015 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009

publicat in M.Of. 193 din 23-mar-2015

Ordinul 16/2015 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali

publicat in M.Of. 193 din 23-mar-2015

Decizia 440/2015 privind sancţionarea Societăţii GROUP INSURANCE BROKER - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

publicat in M.Of. 193 din 23-mar-2015

Hotarirea 62/2014 privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene

publicat in M.Of. 193 din 23-mar-2015

Ordinul 282/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă ''T.B.R.C.M.'' - S.A.

publicat in M.Of. 193 din 23-mar-2015

Ordinul 259/2015 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009

publicat in M.Of. 193 din 23-mar-2015

Hotarirea 64/2014 pentru modificarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012

publicat in M.Of. 193 din 23-mar-2015

Procedura din 2015 CADRU privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali

publicat in M.Of. 193 din 23-mar-2015