Rasfoire documente

Hotarirea 1155/2014 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

publicat in M.Of. 19 din 12-ian-2015

Ordinul 19/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

publicat in M.Of. 19 din 12-ian-2015

Strategie din 2014 DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI JUDICIAR 2015-2020

publicat in M.Of. 19 din 12-ian-2015

Ordinul 1992/2014 pentru aprobarea planurilor naţionale de acţiune pentru cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus) şi pentru raţa roşie (Aythya nyroca)

publicat in M.Of. 19 din 12-ian-2015

Ordinul 2/2015 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 180 ''Calitate în serviciile de ocupare'', finanţată prin Programul operaţional sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane'' 2007-2013, domeniul major de intervenţie 4.1 ''Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare'', şi a Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 185 ''Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii'', finanţată prin Programul operaţional sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane'' 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.2 ''Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii''

publicat in M.Of. 19 din 12-ian-2015