Rasfoire documente

Decizia 3/2015 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 26-27 martie 2015

publicat in M.Of. 199 din 25-mar-2015

Hotarirea 23/2015 privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a domnului senator Vâlcov Darius-Bogdan

publicat in M.Of. 199 din 25-mar-2015

Decretul 352/2015 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 199 din 25-mar-2015

Decizia 36/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 199 din 25-mar-2015

Decizia 78/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 254^1 alin. (1) şi alin. (3) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 199 din 25-mar-2015

Decizia 6/2015 [A] referitoare la recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului privind interpretarea dispoziţiilor art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, din punctul de vedere al semnăturii agentului constatator necesare legalităţii procesului-verbal de contravenţie, pentru contravenţiile sancţionate de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 199 din 25-mar-2015