Rasfoire documente

Decizia 27/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. e) tezele a IV-a şi a V-a din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 197 din 25-mar-2015

Decretul 358/2015 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

publicat in M.Of. 197 din 25-mar-2015

Decretul 359/2015 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

publicat in M.Of. 197 din 25-mar-2015

Decretul 360/2015 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

publicat in M.Of. 197 din 25-mar-2015

Decretul 361/2015 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor

publicat in M.Of. 197 din 25-mar-2015

Decizia 43/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. e) teza a IV-a din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 197 din 25-mar-2015

Hotarirea 196/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2015, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015

publicat in M.Of. 197 din 25-mar-2015

Ordinul 700/2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - axa III ''Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public'', domeniul major de intervenţie 2 ''Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice'', operaţiunea 2 ''Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice'', proiecte la nivel central, apel 7, din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' şi a cererii de propuneri de proiecte aferente

publicat in M.Of. 197 din 25-mar-2015

Decizia 1/2015 [A] privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la posibilitatea instanţei de judecată învestite cu soluţionarea unei acţiuni în plata preţului de piaţă, întemeiată pe prevederile art. 50^1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de a acorda reclamantului, în lipsa unui capăt de cerere distinct, preţul actualizat plătit la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare în temeiul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, în cazul în care constată ca fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 197 din 25-mar-2015