Rasfoire documente

Regulament-Cadru din 2015 al serviciului de salubrizare a localităţilor

publicat in M.Of. 195 din 24-mar-2015

Hotarirea 187/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ''Telecomunicaţii C.F.R.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 195 din 24-mar-2015

Hotarirea 15/2015 cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Investiţii Strategice şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 şi (UE) nr. 1.316/2013 - COM (2015) 10 final

publicat in M.Of. 195 din 24-mar-2015

Hotarirea 16/2015 cu privire la Proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general UE care însoţeşte Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European pentru Investiţii Strategice şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 şi nr. 1.316/2013 - COM (2015) 11 final

publicat in M.Of. 195 din 24-mar-2015

Hotarirea 185/2015 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2014 şi la Paris la 12 noiembrie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006

publicat in M.Of. 195 din 24-mar-2015

Hotarirea 186/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. - Marfă'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 195 din 24-mar-2015

Hotarirea 188/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ''Grup Exploatare şi întreţinere Palat C.F.R.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 195 din 24-mar-2015

Ordinul 23/2015 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 170/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte cerinţele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură şi produsele acestora, precum şi pentru prevenirea şi controlul anumitor boli ale animalelor acvatice

publicat in M.Of. 195 din 24-mar-2015

Ordinul 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor

publicat in M.Of. 195 din 24-mar-2015

Lista din 2015 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Galaţi cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 195 din 24-mar-2015