Rasfoire documente

Hotarirea 19/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 194 din 24-mar-2015

Hotarirea 101/2015 privind aprobarea stemelor comunelor Băleşti şi Bumbeşti-Piţic, judeţul Gorj

publicat in M.Of. 194 din 24-mar-2015

Hotarirea 144/2015 privind aprobarea stemei oraşului Bălan, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 194 din 24-mar-2015

Hotarirea 192/2015 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu ''Medium Term Notes'' şi a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

publicat in M.Of. 194 din 24-mar-2015

Hotarirea 193/2015 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014

publicat in M.Of. 194 din 24-mar-2015

Hotarirea 194/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unor cheltuieli ale Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

publicat in M.Of. 194 din 24-mar-2015

Hotarirea 195/2015 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor două tranşe aferente anului 2016

publicat in M.Of. 194 din 24-mar-2015

Ordinul 25/2015 privind modificarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010

publicat in M.Of. 194 din 24-mar-2015

Ordinul 187/2015 privind efectuarea formalităţilor de sosire/plecare în/din porturile româneşti a navelor de navigaţie interioară

publicat in M.Of. 194 din 24-mar-2015

Ordinul 308/2015 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare

publicat in M.Of. 194 din 24-mar-2015